Conferència: Habilitats socials - claus per a l'ocupabilitat

La ponència tracta sobre la imminent automatització i IA que estem vivint en primera persona i com l' assentament d' habilitats humanes pot contrarestar la pèrdua de llocs de treball.